Noticies d'actualitat


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 3
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/actinf/notact/rss]
3
- Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 14/01/2011 10:24

Darrera execució: -

Següent execució: -


Descripció

Noticies d'actualitat

Origen de les dades

Govern de les Illes Balears

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida