Procediments d'ajudes i subvencions


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 5
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/infadm/prosub/rdf]
5
2627 Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 14/01/2011 13:34

Darrera execució: 10/02/2011 08:32

Següent execució: -


Descripció

Procediments d'ajudes i subvencions del Govern de les Illes Balears

Origen de les dades

Govern de les Illes Balears

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida