Catàleg estadístic àrea població


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 4
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/stats/estatpob/rdf]
4
18897 Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització:  48h.

Data de creació: 07/04/2011 12:22

Darrera execució: 21/10/2018 22:10

Següent execució: 23/10/2018 22:10


Descripció

Catàleg estadístic de l'àrea de població

Origen de les dades

IBESTAT

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida