Catàleg de dadesActualitat informativa

Actualitat informativa del Govern de les Illes Balears

Nom Format
Alertes sanitàries de la DG de Farmàcia (2010) XML    3
RDF    4
CSV    3
Alertes sanitàries de la DG de Farmàcia (2011) XML    3
CSV    3
RDF    4
Noticies d'actualitat RSS    3
Noticies de Presidència RSS    3
Noticies de l'Institut d'Estadística (IBESTAT) RSS    3
Noticies de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració RSS    3
Noticies de la Conselleria d'Economía i Hisenda RSS    3
Noticies de la Conselleria d'Educació i Cultura RSS    3
Noticies de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques RSS    3
Noticies de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia RSS    3
Noticies de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia RSS    3
Noticies de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat RSS    3
Noticies de la Conselleria de Salut i Consum RSS    3
Noticies de la Conselleria de Turisme i Treball RSS    3
Noticies de la Consellería de Presidència RSS    3
Web Educatiu de les Illes Balears RSS    3


Datasets

Catàlegs de dades en formats estructurats

Nom Format
Catàleg de dades OpenData RDF    5