Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

01/07/2020

Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 20 de maig de 2020 per la qual es fixa l'equivalència entre noves figures de personal col·laborador i les que regula el Decret 62 /2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s' aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven

FUNCIONAMENT INTERN