Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

17/03/2020

Reglament (CE) 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, relatiu als trasllats de residus. (DOUE núm. 190, de 12/7/2006)

RESIDUS