Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

01/10/2018

Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Baleares.

Reconeixement de la formació del professorat