Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (text consolidat)

Servei de Planificació i Participació - Ajuts i subvencions

Articles: 10, 11, 15.1, 16, 21.4, 36, 39, 44, 45, 48, 49

Links d'interés: