Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Decret 191/1996, de 25 d'octubre,pel qual es regulen les condicions generals de les activitats formatives dirigides al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma que organitza la Conselleria de la Funció Pública i Interior. (BOCAIB Núm. 141, de 14/11/1996)

FORMACIO