Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB Núm. 36, de 25/03/2017)

LLENGUA CATALANA

2, 5, 6 i Disposició addicional tercera.