Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

24/02/2020

Decisió (UE) 2017/175 de la Comissió, de 25 de gener de 2017, relativa a l'establiment dels criteris de l'etiqueta ecològica de la UE per a l'allotjament turístic. (DOUE núm. 28, de 2/2/2017)

QUALITAT AMBIENTAL - ETIQUETA ECOLÒGICA EUROPEA