Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Decisió (UE) 2017/1508 de la Comissió, de 28 d'agost de 2017, sobre el document de referència sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de la producció d'aliments i begudes en el marc del Reglament (CE) 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). (DOUE núm. 223, de 30/8/2017)

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS