Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Decisió (UE) 2016/611 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, relativa al document de referència sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector turístic, en el marc del Reglament (CE) 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). (DOUE núm. 104, de 20/4/2016)

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS