Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

28/02/2020

Decisió 2007/747/CE: Decisió de la Comissió, de 19 de novembre de 2007, sobre el reconeixement de procediments de certificació pel qual es permet que les organitzacions s'adhereixin voluntàriament a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). (DOUE núm. 303, de 21/11/2007)

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS