Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DADES ESTADÍSTIQUES

Històric de les Informacions públiques en l'elaboració de la normativa


DADES ESTADÍSTIQUES 2023 LEGISLATURA XI (JULIOL - DESEMBRE)

DADES ESTADÍSTIQUES 2023 LEGISLATURA X (GENER - JUNY)

DADES ESTADÍSTIQUES 2022


DADES ESTADÍSTIQUES 2021

DADES ESTADÍSTIQUES 2020

 

DADES ESTADÍSTIQUES 2019


DADES ESTADÍSTIQUES 2018

DADES ESTADÍSTIQUES 2017

-