Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

  

 

PROCESSOS VIGENTS DATA PUBLICACIÓ TERMINI PER A REALITZAR AL·LEGACIONS
Avantprojecte de llei de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears 25/10/2021 15/11/2021
Projecte de decret del Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) des Trenc- Salobrar de Campos 29/09/2021 28/10/2021
Proposta de projecte del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears (tercer cicle 2022-2027) i del seu Estudi Ambiental Estratègic 07/07/2021 07/01/2022

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2021

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2020

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2019

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2018

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2017

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2016

Documentació interna*:

Annex II. Fitxa per a la informació pública

* no necessària per la ciutadania