Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

  

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES
Projecte de Decret pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l’àmbit de les Illes Balears 16/04/2021 SI
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament Orgànic de les escoles públiques infantils, col·legis públics d’educació primària, col·legis públics d’educació infantil i primària, col·legis públics d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, col·legis públics d’infantil i primària integrats amb educació secundària i instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 04/05/2021 SI
Projecte de decret regulador, per el qual es modifica el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears 11/05/2021 SI

Històric any 2021 (DES DE L'1 DE MARÇ)

Històric any 2021 (FINS 28 DE FEBRER)

Històric any 2020

Històric any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017

Històric any 2016