Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

  

 

PROCESSOS VIGENTS DATA PUBLICACIÓ TERMINI PER A REALITZAR AL·LEGACIONS
Projecte d'Ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s’inclou la varietat giró negre, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears 17/06/2022 08/07/2022
Avantprojecte de llei de comunitats balears o illenques fora del territori 01/06/2022 30/06/2022
Projecte d’Ordre de la Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es regula el procediment de concessió d’autoritzacions de busseig recreatiu i els criteris de busseig recreatiu responsable a les Reserves Marines de les Illes Balears 06/06/2022 27/06/2022
Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant i s'amplien els límits del parc natural de la península de Llevant 07/06/2022 07/07/2022
Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025 08/06/2022 27/06/2022

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2022

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2021

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2020

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2019

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2018

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2017

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2016