Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

  

 

PROCESSOS VIGENTS DATA PUBLICACIÓ TERMINI PER A REALITZAR AL·LEGACIONS
Projecte de decret pel qual es desplega el règim especial de prestació dels transports marítims a les Illes Balears 13/05/2022 02/06/2022
Projecte de decret pel qual es regula la recàrrega elèctrica de vehicles i del funcionament de la xarxa MELIB de punts de càrrega de vehicles elèctrics 16/05/2022 03/06/2022
Projecte d’ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de l’energia. 27/05/2022 06/06/2022

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2022

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2021

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2020

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2019

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2018

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2017

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2016