Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


EL TRÀMIT DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE LA NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així, accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany del projecte normatiu que se sotmèt a informació pública i la forma de fer les al·legacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas.

-
-

  

Informació pública en l'elaboració de la normativa vigents. PARTICIPAU-HI!

ACTUALMENT NO HI HA CAP INFORMACIÓ PÚBLICA VIGENT

 

 

`