Torna

Participació ciutadana

INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany del projecte normatiu que se sotmèt a audiència i informació pública i la forma de fer les al·legacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas.

  

 

PROCESSOS VIGENTS DATA PUBLICACIÓ

TERMINI PER A REALITZAR AL·LEGACIONS

Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 6/2019, d’1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d’agrupacions empresarials innovadores de la comunitat autònoma de les Illes Balears

27/01/2023

16/02/2023

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2023

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2022

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2021

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2020

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2019

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2018

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2017

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2016