Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


EL TRÀMIT DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE LA NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així, accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany del projecte normatiu que se sotmèt a informació pública i la forma de fer les al·legacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas.

-
-

  

Informació pública en l'elaboració de la normativa vigents ¡PARTICIPAU-HI!

15/07/2024 Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 7/2023, de 22 de març, de comunitats balears o illenques fora del territori balear
12/07/2024 Projecte de decret del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears
Projecte de decret del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears Obert des del dia 12 de juliol fins al dia 1 d'agost de 2024
26/06/2024 Avantprojecte de llei de gestió i modernització de les àrees de promoció industrial de les Illes Balears

 

 

`