Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

  Avís: Amb efectes de l'1 de juny de 2020, com a conseqüència de la derogació de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020 pel RD 537/2020, de 22 de maig, s'aixeca la suspensió dels terminis administratius i es reprenen o es inicien, des de l'esmentada data, els terminis de tramitació dels procediments que s'haguessin suspès

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES
Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i es desenvolupa el procediment de l'avaluació ambiental 26/02/2021 SI
Revisió i Actualització de l’Avaluació Preliminar de Risc d’Inundaciones (APRI 2n Cicle) en la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears 28-02-2021
Projecte de decret pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 11/03/2021 SI

Històric any 2021

Històric any 2020

Històric any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017

Històric any 2016