Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES

Projecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

06/04/2018

SI

Projecte de Decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents en la comunitat autònoma de les Illes Balears

04/04/2018

SI

Tràmit d'audiència i d'informació pública de l'avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició energètica

06/04/2018

SI

Tràmit d'audiència i d'informació pública de l'esborrany de l'Avantprojecte de llei del voluntariat de les Illes Balears

27/03/2018

SI

Avantprojecte de Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera

26/03/2018

SI

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears

23/03/2018

SI

HISTÒRIC

Avantprojectes de lleis i projectes de normes que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any

Històric any 2017
Històric any 2016