Torna

Oferta Educativa de les Illes Balears

Entitats

Conseller

Hble. Sr. Martí March i Cerdà

C/ Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló i Pastors - Polg. Son Fuster (07009 Palma)

Tel.: 971 17 78 00  Fax 971 17 69 04

 

Secretaria General

Francisco Javier Gálvez Capellá (secretari general)

C/ Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló i Pastors - Polg. Son Fuster (07009 Palma)

Tel.: 971 17 77 65 Fax: 971 17 68 07

 

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla (director general)

C/ Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló i Pastors - Polg. Son Fuster (07009 Palma)

Tel.: 971 17 77 55  Fax: 971 17 69 06

 

Direcció General de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez (directora general)

C/ Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló i Pastors - Polg. Son Fuster (07009 Palma)

Tel : 971 17 78 00  Fax : 971 17 68 96

 

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

María Francisca Alorda Vilarrubias (directora general)

C/ Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló i Pastors - Polg. Son Fuster (07009 Palma)

Tel.: 971 17 77 70  Fax: 971 17 69 03

 

Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior

Juan José Montaño Moreno (director general)

C/ Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló i Pastors - Polg. Son Fuster (07009 Palma)

Tel : 971 17 77 66  Fax : 971 17 68 73

 

Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa

Jaume Ribas Seguí (director general)

C/ Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló i Pastors - Polg. Son Fuster (07009 Palma)

Tel : 971 17 77 79  Fax : 971 17 75 34

Delegació Territorial d'Educació de Menorca

Joan Marqués Coll (delegat territorial)

C/ de Josep M. Quadrado, 33 ( 07703 Maó)

Tel.: 971 36 90 08  Fax: 971 36 70 58

 

Delegació Territorial d'Educació  d'Eivissa i Formentera

Margalida Ferrer Marí (delegada territorial)

Via Púnica, 23  (07800 Eivissa)

Tel.: 971 17 60 29  Fax: 971 19 33 62

 

Centraleta de la Conselleria d'Educació i Universitat

Tel.: 971 17 78 00 Fax: 971 17 69 04