Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

14/04/2020

Encàrrec de gestió per a servei de manteniment i suport remot del sistema SIFARMA per al període 2019 i 2020

MEPRO 2019/3684

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Salut i Consum

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2019/3684

Objecte: La realització del servei de manteniment i suport remot del Sistema d’Informació de Farmàcia (SIFARMA) per al període 2019 i 2020

Pressupost: 115.649,52 €

Obligacions econòmiques:La facturació i el pagament corresponent a l’execució de les tasques es durà a terme amb periodicitat mensual. Resolució mitjançant la qual s’aproven les tarifes de FBIT publicada en el BOIB el 15 de setembre de 2018

Durada: Des de la data de notificació de l’encàrrec al 31 de desembre de 2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord:30/05/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document