Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

18/10/2023

Encàrrec dels serveis de desenvolupament i manteniment de IVR, Apps, BITCITA i BITMESSAGE per al suport a la comunicació digital.

SSCC MP 341/23 Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Entitat que fa l'encàrrec: Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: SSCC MP 341/23

Objecte: Serveis de desenvolupament i manteniment de IVR, Apps, BITCITA i BITMESSAGE per al suport a la comunicació digital.

Pressupost:  71.154,00 euros

Obligacions econòmiques:  Resolució del Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura (BOIB núm. 89 de 01/07/2023) per la qual s'aproven les noves tarifes per a l'execució dels encàrrecs en la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: NO

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: 12 mesos, des del 19 de gener de 2024

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  18 d’octubre de 2023

 

Contractació de tercers (Subcontractació): NO

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document