Plantilla

Secretari general:

Antonio Alcover Casasnovas
alalcover@ces.caib.es
971 17 71 98


 

Cap del servei jurídic:

Juan Francisco Servera Villena
jfservera@ces.caib.es
971 17 76 14


 

Assessor econòmic:

Miquel Salvà Garví
msalva@ces.caib.es
971 17 71 96


Cap d'estudis:

Anna Grau Casajust
agrau@ces.caib.es
971 17 76 01 ext. 67027


 

Cap de la secció d'administració i gestió econòmica:

Salvador Clari Enguix  
sclari@ces.caib.es
971 17 76 01 ext. 67585


Tècnic/a de documentació i biblioteca:

vacant

971 17 76 30


 

Cap de Negociat I:

Immaculada Alcover Moreno  
mialcover@ces.caib.es
971 17 76 18


 

Secretària Personal:

Lorena Fernández Vega
lfernandez@ces.caib.es
971 17 71 99
971 17 76 01 ext. 67031