ACTES A DESTACARselecció de les activitats del CES      

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears organitza actes puntuals i periòdics oberts a la participació de la ciutadania

Durant l’any 2022 s’han organitzat:
 • Jornada "La governança econòmica de la Unió Europea. L’impacte de la pandèmia" coorganitzada amb el CES d'Espanya (17 de febrer)

 20220217_CESEspana.JPG
 

 • Jornada "Salvem la Mediterrània" coorganitzada amb l'Euroregió, CTESC, CES de la Regió d'Occitània (29 de setembre)
20220929_Montpeller.jpg  
 • Presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2020 al Parlament (matí) i al públic general (horabaixa) (20 d'octubre)
  RecepcioParlament.jpeg 20221020_CF_02.jpeg Rafel_consellers_conselleres_Rosario.jpeg
 • Audiència amb la presidenta del Govern - presentació de la Memòria del CES (31 d'octubre)
20221031_Consolat.jpeg
 • Audiència amb el conseller d'Hisenda i Gestió Econòmica del Consell d'Eivissa - Presentació de la Memòria del CES (22 de novembre)
20221122_ConsellEivissa1.jpeg
 • Audiència amb la presidenta del Consell de Formentera i el conseller d'Economia i Hisenda - Presentació de la Memòria del CES (24 de novembre)
20221124_ConsellFormentera.jpeg
 • Audiència amb la presidenta del Consell de Mallorca - Presentació de la Memòria del CES (30 de novembre)
20221130_ConselldeMca.jpeg

El CES ha participat en els següents actes durant 2022:
 • Trobada anual dels CESs autònomics a Galícia (31 de març i 4 d'abril)
20220331_0401_Galicia.jpg
 • Consell de Consum de les Illes Balears (7 de setembre)
20220907_Consum.jpeg
 • Primera trobada dels CES de l'Arc Mediterrani Occidental (29 de novembre)
20221129_AM2.jpeg

Durant l’any 2021 s’han organitzat:
 • Curs d’estiu L’economia, el treball i la societat a les Illes Balears: evolució recent i reptes de futur a la UIB (19-23 de juliol)

 0720_cursUIB2.jpg 0721_curs_UIB1.jpg

 • 4a sessió sobre la CoFoe, coorganitzada amb la DG de Relacions Exteriors Les illes de la Mediterrània i la UE: el futur de les Illes Balears en el context insular mediterrani
  (5 de novembre)
1105_CoFoE.JPG  1105_CoFoE2.JPG
 • Presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2020 (11 de novembre)
1111_Caixaforum_AnnaGrau.JPG 1111_Caixaforum_assistents.JPG  1111_Caixaforum_RafelBallester.JPG

 

El CES ha participat en els següents actes durant 2021:
 • 30è aniversari del CES d’Espanya i reunió de les persones que ocupen les presidències dels CES autonòmics (21 de setembre)
0921_CES_CCAA.jpg
 • Debat Per un model inclusiu: reactivació vs. transformació dins el cicle organitzat pel Col·lectiu Alternatives (21 d'octubre)
1021_alternatives_rafel.jpeg

Veure Informe d'activitats 2021      

Actes a destacar

Accés directe

Documentació rellevant

Accés directe!