El grado de Farmacia podrá estudiarse en la UIB

Dilluns 26 de febrer -- Marina Forteza -- Mallorca diario

L’article té en compte l’estudi realitzat pel CES titulat “Necessitats socioeconòmiques d’implantacions de noves titulacions a la Universitat de les Illes Balears: una proposta estratègica

Links d'interés: