¿Las hipotecas se abaratarán en febrero?

Ultima Hora ha recabado la opinión de tres expertos en la materia

Divendres 9 de febrer -- Alicia Mateos -- Menorca. Es diari

El conseller en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries, Pau A. Monserrat Valentí, comenta la incertesa damunt l'Euríbor.

Links d'interés: