esdeveniment

27
mai a 2022
1   esdeveniment
Esdeveniments

Reunió 5/2022 CT Àrea Social

27/05/2022 a les 09:30 - 27/05/2022 a les 10:30

Reunió 5/2022 de la Comissió de Treball de l'Àrea Social per tractar els següents temes:

  • Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  • Debat i, si s’escau, aprovació de la proposta de dictamen 10/2022 relativa al projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
  • Torn obert de paraules.
Torna