esdeveniment

23
mai a 2022
1   esdeveniment
Esdeveniments

Reunió 7/2022 de la Comissió Permanent

23/05/2022 a les 13:00 - 23/05/2022 a les 14:00

Reunió 7/2022 de la Comissió Permanent per tractar els següents punts:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Debat i, si s’escau, aprovació de la proposta de dictamen 9/2022, relativa al projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals de funcionament dels serveis d’orientació professional i es regulen els requisits que aquests serveis han d’acreditar per a la inscripció posterior en el Registre d’entitats i els serveis d’orientació professional i els serveis complementaris.
  3. Debat i, s’escau, aprovació de la proposta metodològica per a l’elaboració de l’estudi de les necessitats socioeconòmiques d’implantació de noves titulacions a la UIB.
  4. Precs i preguntes.
Torna