esdeveniment

09
mar a 2022
1   esdeveniment
Esdeveniments

CT Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

09/03/2022 a les 09:30 - 09/03/2022 a les 10:30

Reunió de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient:

  • Debat i, si escau, aprovació de la proposta de dictamen 3/2022 relativa a l'avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.
  • Debatre i, si escau, aprovació de la proposta de dictamen 4/2022, relativa al projecte de decret pel qual es desplega el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears i es regula el fons de prevenció i gestió de residus.
Torna