inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Plenari 4/2021

13/07/2021 a les 12:00 - 13/07/2021 a les 14:00

Sessió ordinària del Plenari del CES 4/2021

Data: Dimarts, 13 de juliol de 2021.

Lloc: Sala de conferències de PalmaActiva (carrer Socors, 22 -07002-Palma).

Modalitat: presencial i habilitació d'assistència telemàtica.

 

Ordre del dia

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Presentació per part de l’ajuntament de Palma de la iniciativa Districte d’Innovació Nou Llevant.

3.- Informacions de la Presidència.

4.- Debat, i si s’escau, aprovació del dictamen 7/2021 relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5.- Aprovació de l’estudi “El repte demogràfic de les Illes Balears”, encarregat pel Govern al CES.

6.- Ratificació dels convenis subscrits amb les conselleries d’Afers Socials i Esports i la d’Hisenda i Relacions Exteriors.

7.- Precs i preguntes.