inici . inicio

   desc_símbolo youtube ok.png    desc_logo twiter.jpg 

esdeveniment

Esdeveniments

Comissió Permanent CP 3/2021

07/05/2021 a les 12:30 - 07/05/2021 a les 13:00

Comissió Permanent CP 3/2021

Data.- Divendres 7 de maig 2021

Hora.- 12:30 hores.

Modalitat.- Presencial i telemàtica

 

Ordre del dia.-

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta de la sessió anterior.

2.- Informació de la presidència.

3.- Debat i, si s’escau, aprovació de la proposta de dictamen 4/2021 relatiu al projecte de decret de designació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries de les Illes Balears i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic.

4.- Convocatòria del proper plenari i aprovació de l’ordre del dia.

5.- Precs i preguntes.