inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Sessió constitutiva del CES

09/04/2021 a les 11:30 - 09/04/2021 a les 12:00

Sessió constitutiva del Consell Econòmic i Social

Data i hora.- Divendres, 9 d’abril, a les 11:30 hores

Lloc.- Seu de l’organització sindical de Comissions obreres -CCOO- (C/ de Francesc de Borja Moll, 3, Palma).

 

Ordre del dia.-

1.- Elecció de les persones que han d’ocupar les vicepresidències.

2.- Elecció dels membres de la Comissió Permanent.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 277009 bytes - Convocatòria Sessió constitutiva Plenari CES.pdf

Esdeveniments

Plenari 2/2021

09/04/2021 a les 12:00 - 09/04/2021 a les 14:00

Sessió Ordinària del Plenari del CES

Data i hora.- dia 9 d’abril a les 12:30 hores en segona convocatòria, a la

Lloc.- seu de l’organització sindical de Comissions obreres -CCOO- (C/ de Francesc de Borja Moll, 3, Palma).

 

Ordre del dia.-

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Creació i composició de les comissions de treball.

3.- Debat, i si s’escau, aprovació del dictamen 3/2021 relatiu al projecte de Reglament pel qual s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació  dels centres d’atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys a l’illa de Menorca.

4.- Delegació de la facultat d’aprovació dels dictàmens a la Comissió Permanent.

5.- Debat, i si s’escau, aprovació de l’esquema de la memòria anual del CES de l’any 2020.

6.- Informació relativa a l’execució pressupostària.

7.- Precs i preguntes.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 112551 bytes - Convocatòria Plenari 2 2021.pdf