Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

03/05/2019

Projecte de Decret de creació del Consell de la Cultura de les Illes Balears

Direcció General de Cultura


FITXA : Projecte de Decret de creació del Consell de la Cultura de les Illes Balears


Objecte: Crear el primer organisme de participació, consulta i assessoria ciutadana en l’àmbit de la cultura a les Illes Balears i intensificar la coordinació entre les administracions competents en la matèria i entre les administracions i la ciutadania, per tal de conèixer la realitat d’un sector, el de les arts i la cultura, en permanent transformació.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Cultura

 

Data d'inici de la tramitació: 9 d'agost de 2018

 

Fase actual de tramitació: Arxiu del procediment de creació del Consell de la Cultura de les Illes Balears mitjançant Decret.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 129 visites i s’han rebut 5 al·legacions (4 telemàtiques i 1 per escrit). Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

09/08/2018 Memòria directora general

09/08/2018 Resolució consellera

22/02/2019 Informe valoració al·legacions

22/02/2019 Informe justificatiu arxiu procediment