Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Proposta d’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears 06/07/2018 26/07/2018
Projecte de Decret pel qual s'aproven les normes tècniques de planejament, gestió i execució urbanística 10/07/2018 30/07/2018
Projecte de Decret pel qual es regula el règim de qualificació i el Registre de les Empreses d’Inserció de les Illes Balears 10/07/2018 30/07/2018
Projecte de Decret derogatori del Decret 42/1985 pel qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Mahón i del Consell Regulador 16/07/2018 03/08/2018
Projecte d'ordre que aprovi el nou plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Mahón-Menorca i el nou Reglament del seu Consell Regulador 16/07/2018 03/08/2018

 

HISTÒRIC: Consultes públiques prèvies que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any 2018

Històric any 2017