Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte d'Ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears 27/09/2021 18/10/2021
Projecte de decret pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-ib) 08/10/2021 29/10/2021
Projecte de Decret regulador de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears i del funcionament de la xarxa MELIB, de punts de recàrrega de vehicles elèctrics 11/10/2021 09/11/2021
Avantprojecte de decret pel qual es regula el règim d’organització i funcionament del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP_IB) 13/10/2021 26/10/2021

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2021

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2020

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2019

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2018

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2017

Documentació interna*:

Annex I. Fitxa per a la consulta prèvia

*no necessària per la ciutadania.