Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

14/06/2024

Projecte de decret de modificació del Decret 30/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears, del Decret 31/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, del Decret 32/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i del Decret 33/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears.

Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa


Projecte de decret de modificació del Decret 30/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears, del Decret 31/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, del Decret 32/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i del Decret 33/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears.


ObjecteModificar el Decret 30/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears, del Decret 31/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, del Decret 32/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i del Decret 33/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

 

Data d'inici de la tramitació: 08/05/2024

 

Fase actual de tramitació: El Govern de les Illes Balears ha dut a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes han pogut informar-se de l'esborrany del Projecte de decret de modificació del Decret 30/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears, del Decret 31/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, del Decret 32/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i del Decret 33/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriment. Consultau l'apartat de processos participatius.

Actualment s'està realitzant la valoració d'aquestes al·legacions.


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Consulta prèvia: la iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta prèvia, des de el dia 6 de març de 2024 fins al dia 19 de març de 2024, inclòs. Podeu veure el nombre de visites i, si escau, el d'aportacions rebudes, consultant l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació Ciutadana.

Informació pública: Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal deParticipació, en què s'indica el nombre de visites i, si escau, el d'al·legacions.

Consultes i audiència pública: A més, s'han fet consultes a les diferents conselleries que formen part de l'administració autonòmica i a les associacions més representatives de la comunitat educativa, d'acord amb l'article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

25/02/2024 Memòria justificativa

27/02/2024 Resolució d'inici de la consulta prèvia

20/03/2024 Certificat de la consulta prèvia

21/03/2024 Memòria justificativa d'inici

08/05/2024 Resolució d'inici

08/05/2024 MAIN

15/05/2024 Primer Esborrany

18/05/2024 Resolució d'inici de la informació pública.

14/06/2024 Certificat de visites