Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

01/07/2019

Avantprojecte d'ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es regula l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria Cultura, Participació i Esports, i el procediment per obtenir-la

Direcció General de Política Lingüística


FITXA : Avantprojecte d’ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria Cultura, Participació i Esports, i el procediment per obtenir-la


Objecte: Aquest Projecte d’ordre té per objecte regular les condicions d’homologació dels estudis de llengua catalana dels alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO o el títol de batxiller amb els certificats de coneixements de llengua catalana corresponents de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, normativament establerts.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Política Lingüística

 

Data d'inici de la tramitació: 21 de setembre de 2018

 

Fase actual de tramitació: tancat termini d'esmenes i s'ha d'el·laborar informe al·legacions

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 63, amb 3 aportacions. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

23/10/2018 Certificat consulta prèvia homologacions

24/10/2018 Diligència consulta prèvia homologacions

13/02/2019 Informe justificatiu homologacions

14/02/2019 Resolució inici del procediment

02/05/2019 Resolució informació pública

02/05/2019 Esborrany projecte d'ordre