LOGO CAIB
30 novembre 2023, 19:30 h

El Govern convida a agents sanitaris, socials i polítics a treballar conjuntament per un Pacte per la Salut a Balears

Presidenta
30 novembre 2023, 12:30 h

La consellera Marta Vidal reclama als ministres de Transports i Habitatge més finançament per al transport públic a les Illes Balears i noves mesures estatals per afavorir l’accés a l’habitatge

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat


30 novembre 2023, 10:00 h

La pròrroga dels Fons Europeus, el factor insular en les convocatòries de subvenció i la bonificació del 100% en els desplaçaments d'esportistes interislas, propostes de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports al govern central

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports


30 novembre 2023, 09:36 h

El FOGAIBA abona 1,1 milions d'euros del segon pagament de la bestreta de les ajudes de la PAC

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural


30 novembre 2023, 12:01 h

El conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua reivindica les necessitats de les Illes Balears en matèria de Transport Marítim i Litoral davant el Govern central

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua


30 novembre 2023, 17:49 h

El conseller Antoni vera lliura els Premis a l’Esforç i l’Excel·lència a 104 estudiants d’Eivissa i Formentera

Conselleria d'Educació i Universitats
30 novembre 2023, 11:38 h

Estarellas demana al Govern de l’Estat millores en Funció Pública i l’impuls d’una Agenda Insular dins la UE per combatre elsefectes de la insularitat

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques


30 novembre 2023, 16:24 h

La lluita contra l’estigma social centra el Dia Mundial de la Sida 2023

Conselleria de Salut


30 novembre 2023, 14:00 h

El Govern presenta a patronals i sindicats el projecte de l’oficina de mesurament de càrregues de feina en el sector d’hostaleria de les Illes Balears

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia
30 novembre 2023, 13:32 h

El Patronat del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera informa favorablement sobre el programa anual d'execució (PAE) pel 2024

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural


30 novembre 2023, 16:38 h

El Govern lliura els diplomes de la 44a promoció del Curs de Capacitació de Policia Local a Menorca

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques


30 novembre 2023, 10:00 h

L’IDI posa en marxa una nova convocatòria d’ExposabyIDI que crea espais d’exposició per fer més competitiu el producte local

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia


30 novembre 2023, 18:25 h

Acord entre la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua i el Consell Insular de Formentera amb Trasmapi per a reforçar la primera connexió entre Formentera i Eivissa

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua


30 novembre 2023, 14:00 h

La Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua aborda els reptes hídrics de Pollença i analitza estratègies per a aconseguir una millor sostenibilitat nàutica

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua


30 novembre 2023, 16:48 h

El consell de direcció del FOGAIBA aprova el conveni de col·laboració entre el Govern, el Consell d’Eivissa i la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars per les obres de l’escorxador d’Eivissa

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural


29 novembre 2023, 09:06 h

El Govern transmet a les ministres de Treball i Transició Ecològica i al ministre d’Indústria les principals reivindicacions laborals de les Illes Balears i les particularitats en matèria energètica

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia
29 novembre 2023, 14:15 h

La consellera de Famílies i Afers Socials ha lliurat les claus del nou centre de dia de Porreres

Conselleria de Famílies i Afers Socials