LOGO CAIB
30 novembre 2023, 10:00 h

La pròrroga dels Fons Europeus, el factor insular en les convocatòries de subvenció i la bonificació del 100% en els desplaçaments d'esportistes interislas, propostes de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports al govern central

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports


30 novembre 2023, 12:30 h

La consellera Marta Vidal reclama als ministres de Transports i Habitatge més finançament per al transport públic a les Illes Balears i noves mesures estatals per afavorir l’accés a l’habitatge

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat


30 novembre 2023, 11:38 h

Estarellas demana al Govern de l’Estat millores en Funció Pública i l’impuls d’una Agenda Insular dins la UE per combatre elsefectes de la insularitat

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques


30 novembre 2023, 12:01 h

El conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua reivindica les necessitats de les Illes Balears en matèria de Transport Marítim i Litoral davant el Govern central

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua


30 novembre 2023, 09:36 h

El FOGAIBA abona 1,1 milions d'euros del segon pagament de la bestreta de les ajudes de la PAC

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural


30 novembre 2023, 14:00 h

La Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua aborda els reptes hídrics de Pollença i analitza estratègies per a aconseguir una millor sostenibilitat nàutica

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua


30 novembre 2023, 13:32 h

El Patronat del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera informa favorablement sobre el programa anual d'execució (PAE) pel 2024

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural


30 novembre 2023, 10:00 h

L’IDI posa en marxa una nova convocatòria d’ExposabyIDI que crea espais d’exposició per fer més competitiu el producte local

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia


30 novembre 2023, 14:00 h

El Govern presenta a patronals i sindicats el projecte de l’oficina de mesurament de càrregues de feina en el sector d’hostaleria de les Illes Balears

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia
29 novembre 2023, 09:06 h

El Govern transmet les principals reivindicacions laborals de les Illes Balears i les particularitats en matèria energètica

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia
29 novembre 2023, 10:23 h

La Conselleria d’Educació i Universitats signa el conveni de gratuïtat amb les escoletes de Formentera

Conselleria d'Educació i Universitats