LOGO CAIB
15 octubre 2018, 15:30 h

Queda restablert el servei del bus interurbà a Sant Llorenç

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Recomanam als usuaris que consultin la web tib.org per a tenir informació actualitzada de les seves línies.
15 octubre 2018, 15:30 h

El Govern avalua els danys a les instal·lacions esportives dels municipis afectats per les inundacions

Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Foto de noticia
13 octubre 2018, 15:30 h

El Govern avalua els danys de les inundacions sobre l'agricultura al Llevant de Mallorca

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
15 octubre 2018, 15:30 h

L’esperit mediterrani de les Balears, a Buenos Aires amb el cicle musical Mapa Sonoro

Conselleria de Cultura, Participació i Esports