LOGO CAIB
23 març 2022 <10aL>Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

S’ha constituït la Comissió Interdepartamental de Govern Obert de les Illes Balears (CIGO) NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

S’ha constituït la Comissió Interdepartamental de Govern Obert de les Illes Balears (CIGO)

El seu objectiu és servir de marc per debatre, impulsar i coordinar les estratègies i actuacions que dugui a terme l’administració pública de les Illes Balears en matèria de transparència, participació, dades obertes i altres matèries relacionades amb el concepte de govern obert

S’ha celebrat aquest dimecres la sessió constitutiva de la Comissió Interdepartamental de Govern Obert per aprofundir en la transparència, la participació i la col·laboració ciutadana en els assumptes públics per poder avançar en els objectius de publicitat activa i la presentació del projecte de dades obertes del GOIB, en la millor gestió de les sol·licituds d’accés i en les accions participatives, així com l’avaluació de polítiques públiques i la rendició de comptes.

La CIGO és un òrgan col·legiat, creat per decret el mes de desembre passat i que impulsa la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, adscrita a la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, òrgan competent en matèria de govern obert, amb la col·laboració de la Direcció General de Modernització i Administració Digital de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

El seu objectiu és servir de marc per debatre, impulsar i coordinar les estratègies, mesures i actuacions que, en matèria de transparència, de participació, de dades obertes i de la resta de matèries connectades amb el govern obert, es duguin a terme en l’administració autonòmica de les Illes Balears i el seu sector públic, així com fer el seguiment i formular propostes i recomanacions per millorar aquestes polítiques.

Atès el caràcter transversal d’aquestes polítiques s’ha considerat convenient constituir aquesta Comissió, la qual inclou els principals actors implicats. La seva composició és la següent: la presidència l’ocupa la persona titular de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat; la vicepresidència correspon a la Direcció General de Modernització i Administració Digital; els vocals són representants de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, de la direcció general competent en matèria d’arxius i gestió documental, i els secretaris/àries generals de cada Conselleria, així com representants del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Després d’aquesta primera reunió, la Comissió continuarà treballant en l’impuls i la coordinació entre els principals actors per al desenvolupament del govern obert.