25 d’octubre 2021 <10aL>Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: EL GOVERN APORTARÀ EL FINANÇAMENT MÉS ALT ALS CONSELLS INSULARS AMB UN AUGMENT DEL 15 % PER AL 2022 NNota Informativa

Reactivació econòmica: EL GOVERN APORTARÀ EL FINANÇAMENT MÉS ALT ALS CONSELLS INSULARS AMB UN AUGMENT DEL 15 % PER AL 2022

\ L’aportació als consells a través dels propers pressuposts de la Comunitat Autònoma ascendeix a 430 milions d’euros per al 2022
\ L’augment dona continuïtat a les mesures de col·laboració i suport del Govern amb els consells per finançar ajuts COVID a empreses


El Govern de les Illes Balears aportarà el volum de finançament més alt fins ara als consells insulars a través del proper Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per al 2022, amb un augment global del 15 % respecte de l’any 2021. L’increment conjunt serà de 56 milions d’euros, fins a assolir un nou màxim de la sèrie històrica de gairebé 430 milions d’euros.

Aquesta millora del finançament es reflecteix en un augment substancial en l’aportació als quatre consells i es produeix tant per l’increment de la bestreta per a l’any vinent, la qual constitueix el gruix del sistema de finançament dels consells, com per l’aportació de fons extraordinaris per compensar la caiguda d’ingressos de l’altra part d’aquest sistema, la liquidació corresponent al 2020, que s’ha de percebre el 2022.

Aquesta major aportació als consells a través dels pressuposts autonòmics suposarà per al Consell de Mallorca assolir un finançament de 304,5 milions d’euros, amb un increment de 39,8 milions respecte del 2021. En el cas del Consell d’Eivissa, ascendeix a 60,6 milions (7,7 milions més que enguany); el Consell de Menorca augmenta fins a 55,6 milions (7,5 més), i el Consell de Formentera s’incrementa fins a situar-se en 9 milions d’euros (1 milió més que enguany).

En conjunt, aquesta millora en l’aportació de la Comunitat Autònoma per al 2022 representa un increment de prop del 60 % respecte del finançament dels consells de l’any 2015 i suma per a l’any vinent 159 milions més que aquell exercici, quan el finançament aportat a les institucions insulars era de 270,4 milions.

Aquest increment ha estat comunicat aquest dilluns per la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, durant la reunió encapçalada per la presidenta del Govern, Francina Armengol, amb els consells insulars, una trobada per videoconferència prèvia a la Mesa de Diàleg Social i a la sessió del Consell de Govern. La consellera Sánchez ha comparegut també per informar d’aquesta mesura durant la roda de premsa amb el portaveu del Govern, Iago Negueruela.

La major aportació de la Comunitat Autònoma als consells insulars per al 2022 es fonamenta principalment en l’augment de la bestreta del seu finançament per al proper any, d’acord amb la millora de les previsions d’ingressos de la recaptació dels tributs cedits en l’elaboració dels pressuposts autonòmics, i de manera especial en la incorporació de fons extraordinaris per evitar que la liquidació del 2020 fos negativa per als consells, com es derivaria de l’aplicació del sistema de finançament.

Aquesta liquidació, que s’abona el 2022, hauria estat negativa en el cas del 2020, un any marcat per l’impacte de la pandèmia en l’economia i en els ingressos tributaris. Per evitar aquest efecte negatiu, el Govern acordà amb els consells la incorporació de recursos addicionals del fons extraordinari estatal COVID 2020 creat pel Govern d’Espanya per a les comunitats autònomes, del tram relatiu a la caiguda d’ingressos tributaris, i es distribueixen d’acord amb el sistema de finançament dels consells.

Juntament amb aquesta aportació, el finançament dels consells per al 2022 també incorpora una transferència addicional a les institucions insulars de recursos provinents de la compensació de l’IVA pendent del 2017, tal com es preveu en el Projecte de pressuposts generals de l’Estat per a l’any vinent per a les comunitats autònomes, en concepte de regularització de la recaptació relativa a la implantació del sistema d’informació immediata d’aquest impost.

Amb aquest augment del finançament dels consells insulars per al 2022, el Govern de les Illes Balears dona continuïtat a altres mesures de col·laboració i suport a les institucions insulars adoptades enguany, principalment en recursos per finançar línies d’ajuts a empreses i autònoms i en aportacions als consells en matèria de transport, mesures destinades a pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-19.

El Govern ha fet aportacions extraordinàries als consells insulars durant el 2021 per un total de prop de 25 milions d’euros, dels quals 15 milions s’han destinat a finançar ajuts a empreses i autònoms a cada illa, i uns altres 9,3 milions a diverses aportacions i ajuts en matèria de transport.

Els ajuts en transport han estat, d’una banda, amb recursos extraordinaris transferits als consells per compensar la caiguda d’ingressos de les concessions de transport públic. El Consell d’Eivissa rep 3,5 milions, mentre que en el cas del Consell de Menorca han estat més de 750.000 euros i en el del Consell de Formentera, 350.000 euros.

Així mateix, el Govern també ha transferit recursos addicionals als consells amb competències en transport terrestre per carretera, tal com es va introduir en els pressuposts autonòmics del 2021. Aquestes transferències han estat de 2,25 milions en el cas del Consell d’Eivissa i de 2,08 milions en el cas de Menorca, i d’uns altres 350.000 euros al Consell de Formentera, en concepte de sostenibilitat ambiental.

D’altra banda, el Govern i els consells també varen crear a principis d’any un fons mixt per finançar ajuts a empreses i autònoms —en total 30 milions, amb 15 milions aportats pel Govern i uns altres 15 pels consells—, per pal·liar els efectes en els sectors més afectats per les restriccions derivades de la COVID, a través de línies gestionades pels consells.

El Govern ha aportat 11,28 milions en el cas de Mallorca, amb una quantia equivalent del Consell (fons total de 22,5 milions); així com 2,38 milions al Consell d’Eivissa (fons de 4,7 milions), uns altres 1,12 milions al de Menorca (fons total de 2,25 milions), i 210.000 euros al Consell de Formentera (fons total de 420.000 euros).