LOGO CAIB
13 d’octubre 2017 | <9ªL> Conselleria de Presidència

Consell de Govern: L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA ELABORARÀ UN PLA AUTONÒMIC CONTRA EL TRÀFIC DE DONES I NINES AMB FINS D’EXPLOTACIÓ SEXUAL CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA ELABORARÀ UN PLA AUTONÒMIC CONTRA EL TRÀFIC DE DONES I NINES AMB FINS D’EXPLOTACIÓ SEXUAL

\ El Consell de Govern aprova l’encàrrec i la ratificació i la seva adhesió al pla integral vigent a l’Estat en aquesta matèria
\ En el termini d’un any s’establiran les línies de treball estratègiques i d’actuació per a la coordinació efectiva entre totes les institucions 
 
El Consell de Govern ha aprovat encarregar a l’Institut Balear de la Dona (IBDona) que elabori, en el termini d’un any, un pla autonòmic contra el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual que defineixi, des de la perspectiva dels drets humans, les principals línies de treball estratègiques, campanyes de sensibilització i les línies d’actuació per a la coordinació efectiva entre totes les institucions.

Aquest pla es desenvoluparà en col•laboració amb els agents socials i institucionals que intervenen en aquests camps, per tal de treballar la prevenció i sensibilització respecte d’aquesta realitat i garantir l’efectiva protecció, recuperació i integració sociolaboral de les víctimes.
Amb aquest acord, que compleix una proposició no de llei aprovada per la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears, el Govern vol manifestar el seu compromís en la lluita contra l’explotació sexual, conscient que és una forma d’esclavitud, una manifestació de violència de gènere, una vulneració dels drets humans i una conseqüència cruel de la desigualtat i de la feminització de la pobresa. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, atorga drets a les dones explotades sexualment, i les considera víctimes de la violència sexual i, per tant, han de ser protegides desplegant instruments útils contra el tràfic en el marc de les competències del Govern de les Illes Balears. 

El Consell de Govern també ha acordat manifestar la ratificació i la seva adhesió al Pla Integral contra el Tràfic de Dones i Nines amb Finalitats d’Explotació Sexual aprovat pel Govern espanyol, i s’ha unit al compromís per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de dones amb fins d’explotació sexual, tal com estableix el Protocol de Palerm de l’any 2000.