LOGO CAIB
Contingut
4 juliol 2022Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI DESTINA 1,8 MILIONS D’EUROS A CONSTRUIR UN NOU DIPÒSIT A LA DESSALADORA DE FORMENTERA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI DESTINA 1,8 MILIONS D’EUROS A CONSTRUIR UN NOU DIPÒSIT A LA DESSALADORA DE FORMENTERA

\ La instal·lació permetrà executar les obres de rehabilitació integral del dipòsit actual
\ Tindrà 2.500 m3 de capacitat i servirà per augmentar la capacitat de subministrament

El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, atorgar al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient de transferència a favor de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), per un import d’1.806.163,83 euros per al projecte d’execució d’un dipòsit a la dessaladora de Formentera.

La instal·lació d’aquest dipòsit permetrà executar, a continuació, les tasques de rehabilitació estructural del ja existent, ja que servirà per emmagatzemar i regular l’aigua produïda a la dessaladora de l’illa mentre durin les actuacions.

Les tasques que s’han de dur a terme, doncs, inclouen l’execució de l’estructura del nou dipòsit, amb una capacitat de 2.500 m3, amb formació i impermeabilització de la coberta; una nova caseta de bombeig; canonades de connexió al nou dipòsit i amb el sistema de recirculació i cloració, i noves instal·lacions elèctriques i de control.

Actualment, la instal·lació dessaladora d’aigua de mar (IDAM) de l’illa té un dipòsit de 17.500 m3 i la nova instal·lació complementària suposarà un augment de la capacitat d’emmagatzematge i regulació de 2.500 m3 addicionals.