LOGO CAIB
26 juliol 2021 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: ES DESTINEN 2,3 MILIONS AL PROGRAMA SOIB DUAL VULNERABLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O RISC D’EXCLUSIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: ES DESTINEN 2,3 MILIONS AL PROGRAMA SOIB DUAL VULNERABLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O RISC D’EXCLUSIÓ

\ Beneficiarà uns 90 alumnes entre 2022 i 2025, que subscriuran contractes per a formació i aprenentatge en empreses
\ Del 2015 al 2020, aquest programa ha disposat d’una inversió de 17.000.000 € i ha beneficiat 725 persones en atur


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha autoritzat una inversió de 2.321.000 € per finançar la convocatòria de subvencions SOIB Dual Vulnerables 2022-2025, adreçada a millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, que es trobin en situació d’atur, a través de contractes de formació i aprenentatge en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda.

El Programa Dual Vulnerables, emmarcat en el sistema de formació professional per a l’ocupació, és una iniciativa pionera a l’Estat, que es va iniciar l’any 2015 i que ja ha aconseguit unes taxes d’inserció bastant altes. Des del 2015 i fins al 2020, aquest programa ha disposat d’una inversió de 17.000.000 € i ha beneficiat 725 persones en situació d’atur.

El programa fomenta la formació dual impartida de manera presencial i dirigida a obtenir certificats de professionalitat, finança l’activitat formativa i subvenciona els costs salarials dels alumnes treballadors. Amb aquests ajuts, se subvencionen els costs dels contractes de l’alumnat fins a un màxim del 75 %, els costs del personal de la unitat de suport i les despeses de formació.

D’altra banda, la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 fa necessari invertir els esforços en els sectors de població vulnerable que han patit més impacte. Per això, aquesta convocatòria contribuirà a reforçar la reactivació de les activitats d’aquests col·lectius i a posar en relleu les qualificacions professionals que s’obtenen amb els certificats de professionalitat.

Poden optar a aquests ajuts únicament les entitats del tercer sector, que han d’estar inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del SOIB i, a més, s’han de comprometre a contractar treballadores i treballadors per compte d’altri mitjançant la modalitat de contracte per a la formació i l’aprenentatge, per prestar serveis en els seus centres de treball radicats a les Illes Balears.

Els projectes han de preveure l’itinerari individualitzat de cada alumne treballador que motivi adequadament les adaptacions de la formació fins a un màxim de tres anys, atenent el tipus de discapacitat o les característiques de la persona per contractar.

A més, l’activitat formativa ha d’estar vinculada necessàriament a l’oferta formativa dels certificats de professionalitat de l’ocupació relacionada amb l’ofici o el lloc de treball prevists en el contracte laboral.

Els projectes també han d’incloure la formació complementària establerta en el catàleg d’especialitats formatives del SOIB, i els continguts han de tenir una coherència quant a les ocupacions objecte del projecte mixt d’ocupació i formació.

Aquesta convocatòria es finança amb els fons del Ministeri de Treball i Economia Social distribuïts per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.