LOGO CAIB
Contingut
24 maig 2021Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE L’ESTAT DE 855 MILIONS CConsell de Govern

Foto de noticia

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE L’ESTAT DE 855 MILIONS

\ Les subvencions podran començar a sol•licitar-se a partir del 14 de juny i oscil•len entre els 3.000 € i els 500.000 €

\ Els ajuts s’han dissenyat perquè empreses i autònoms puguin millorar la seva viabilitat i eixugar deutes causats per la COVID-19

El Consell de Govern ha autoritzat la disposició de despesa per a la convocatòria de concessions d’ajuts provinents del fons de 855 milions d’euros que aporta el Govern d’Espanya, amb la finalitat de distribuir fons directes a empresaris i professionals autònoms per reduir deute i millorar la seva viabilitat, en el marc de les mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Segons el Reial decret llei 5/2021, correspon a les comunitats autònomes el desenvolupament i la gestió d’aquests fons estatals, que han disposat de certa flexibilitat per ampliar la llista de sectors elegibles per rebre aquest suport econòmic. En el cas de les Illes Balears, el Govern, juntament amb els principals agents econòmics i socials i diferents partits polítics, van acordar —en el marc del Pacte per a la Reactivació— ampliar en una cinquantena el nombre de CNAE susceptibles de rebre ajuts, entre altres mesures adaptades al territori de la nostra comunitat autònoma. Així, a les Illes Balears es recullen més de 140 activitats susceptibles de ser beneficiàries d’aquests ajuts.

A més de l’ampliació de CNAE, s’han observat quatre supòsits que recullen situacions concretes de les illes, i que també són susceptibles d’acollir-se als ajuts. Així, podran demanar aquests ajuts els autònoms de temporada, les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook, les empreses de nova creació i les empreses que van dur a terme fortes inversions el 2019.

Amb el disseny d’aquesta convocatòria, que es preveu que es publiqui en el BOIB  aquest dissabte 29 de maig, s’ha establert un mecanisme per garantir que totes les empreses i els autònoms que tenen dret a aquestes ajudes en rebran; és a dir, que ningú no quedarà fora de percebre-les, si es compleixen les condicions exigides.

D’aquesta manera, s’obre ara un calendari perquè a partir del proper 14 de juny es puguin començar a realitzar les sol•licituds de les ajudes. Les ajudes es començaran a fer efectives durant la segona quinzena de juliol.

El disseny de la convocatòria preveu cobrir costos que hagin suposat una baixada superior al 30% del volum d’operacions respecte a 2019, en dues línies:

—    Línia 1. Empreses o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva sobre la renda de les persones físiques (estimació per mòduls). Fins a 3.000 €.
—    Línia 2. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa sobre la renda de les persones físiques i empresaris que apliquin l’impost de societats (de 4.000 € fins a 500.000 €).

En aquesta segona línia, el Govern, juntament amb els integrants del Pacte de Reactivació Econòmica, van considerar que el topall indicat per l’Estat en el Reial decret llei 5/2021 (fixat en 200.000 €) no era suficient per a determinades empreses, per la qual cosa es va apujar el topall fins a 500.000 €, sempre amb l’objectiu de facilitar la viabilitat de les empreses i millorar-ne la solvència.

Per tal d’agilitzar el procés de concessió de les ajudes, s’avançarà el 100 % dels imports per bestreta. Posteriorment s’obrirà un període de justificació de pagament del deute per part de les empreses beneficiàries (línia 2).

Requisits i obligacions

Malgrat que la convocatòria d’ajuts és complexa, entre els requisits principals més específics d’aquests fons estatals hi figura, en primer lloc i com a caràcter genèric, que l’empresa o l’empresari autònom estiguin inclosos en alguns dels més de 140 CNAE que recollirà la convocatòria en el BOIB. De manera més específica, per als beneficiaris de la línia 2 s’haurà d’acreditar més d’un 30 % de baixada del volum de facturació amb relació a 2019 (exceptuant les empreses de nova creació entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020) i que la base imposable de 2019 va ser positiva (exceptuant les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook i les que han duit a terme fortes inversions durant el 2019).

A més, les empreses i els professionals beneficiaris estaran obligats a mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022, no podran fer un repartiment de beneficis entre 2021 i 2022 ni podran aplicar increments de retribució del personal d’alta direcció en dos anys.