LOGO CAIB
Contingut
1 agost 2022Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT FINANÇARÀ EL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ DE LA DEPURADORA DE SA COMA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT FINANÇARÀ EL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ DE LA DEPURADORA DE SA COMA

\ Les obres estan pressupostades per un import d’1.152.373,29 €

\ El projecte permetrà acumular les puntes de cabal d’aigua

El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, atorgar al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient d’indemnització a l’entitat Bellver, SA, per al projecte de dipòsit de laminació de puntes de cabal de l’EDAR de sa Coma per un import d’1.152.373,29 €.

La construcció d’aquest dipòsit de laminació dins els terrenys de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de sa Coma permetrà acumular les puntes de cabal d’aigua pretractada fins que sigui possible el seu tractament biològic. La capacitat màxima actual de tractament biològic és, normalment, suficient, tot i que en episodis excepcionals, com és el cas de pluges intenses o hores punta a l’estiu, pot superar-se. La posada en marxa d’aquest dipòsit evitarà, doncs, que se superi la capacitat de decantació.

Les actuacions que s’hi duran a terme són: la conducció d’entrada al dipòsit procedent dels sobreeiximents del pretractament, la construcció del dipòsit de laminació de formigó armat, la conducció de sobreeiximent del dipòsit de laminació, el bombament de buidatges que permetrà reincorporar l’aigua retinguda pel dipòsit a la línia de tractament, la conducció de subministrament d’aigua de servei per omplir el bolquet, la instal·lació de dos detectors fixos de sulfhídric i reposició de les portes industrials, la instal·lació de cablejat elèctric i de control i la urbanització de l’entorn del dipòsit.

Aquesta EDAR està dissenyada per a una població de 85.000 persones.

Els projectes es financen a través del cànon de sanejament, ja que es troba dins els supòsits que el Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals preveu com a indemnitzables.