LOGO CAIB
25 d’abril 2022 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZAT EL LLOGUER DE L’OFICINA DEL SOIB D’INCA PER ALS PROPERS DEU ANYS PER UN IMPORT DE 530.000 € CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZAT EL LLOGUER DE L’OFICINA DEL SOIB D’INCA PER ALS PROPERS DEU ANYS PER UN IMPORT DE 530.000 €

\ El llarg període d’arrendament permetrà que el Servei d’Ocupació renovi les instal·lacions de climatització en un temps suficient per amortitzar la inversió
\ La pròrroga del manteniment de les oficines d’Inca dona continuïtat al pla d’infraestructures i modernització de tota la xarxa d’oficines del SOIB


El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, una despesa de 530.459 € per a l’arrendament de l’immoble ubicat a l’avinguda del Raiguer, 99, d’Inca, que està destinat a oficina del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i que tindrà una durada de deu anys. El motiu d’arrendar aquestes instal·lacions tan a llarg termini s’explica per la necessitat d’afrontar unes importants obres de climatització de les oficines, que podran amortitzar-se al llarg d’aquest període de deu anys de lloguer.

Aquestes intervencions han estat necessàries per l’increment d’usuaris del SOIB dels darrers anys, que feien del tot necessària una readequació de les instal·lacions per aprofitar millor l’espai. A més, s’han potenciat serveis com ara l’orientació i la intermediació, la qual cosa ha suposat habilitar nous despatxos per atendre directament els usuaris mitjançant entrevistes o en sessions grupals. Això ha permès, d’una banda, una millor atenció de les persones demandants d’ocupació i, de l’altra, que el personal de l’oficina pogués tenir unes dependències més operatives.

Aquesta oficina ha desenvolupat la seva activitat en un local de 595 m2, que va ser arrendat al SOIB l’octubre de 2002 i que s’ha anat prorrogant fins ara. Durant el període de vigència del contracte, s’han fet diferents actuacions de reforma i adequació de les instal·lacions, i també s’han adaptat els espais a la normativa sobre l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Actualment, l’oficina compleix les necessitats organitzatives de l’espai de les dues entitats que comparteixen el local, el SEPE i el SOIB. Consta de dues zones d’atenció al públic diferenciades, sales d’espera separades amb les entrades adaptades a la normativa sobre eliminació de barreres arquitectòniques, despatxos d’orientació, una sala polivalent per a les sessions grupals d’orientació i per a accions formatives, dues sales diàfanes per a atenció de demandes i tramitació de prestacions, l’arxiu i els despatxos de direcció.


Des de la passada legislatura, el SOIB ha fet millores en totes les oficines per tal d’oferir una atenció més personalitzada i de qualitat a tota la ciutadania.

L’any 2000, any de creació del SOIB, es disposava d’una xarxa de 7 oficines d’ocupació distribuïdes per tot el territori de les Illes Balears, que ara s’ha ampliat a 16 oficines i 2 centres propis de formació:

* 5 oficines a Palma
* 5 oficines a Mallorca: a Inca, Alcúdia, Magaluf (Calvià), Manacor i Felanitx
* 2 oficines a Menorca
* 3 oficines a Eivissa
* 1 oficina a Formentera

Pel que fa a l’ampliació i la millora de les infraestructures del SOIB, entre les properes mesures que es duran a terme destaquen la reforma integral de l’oficina de Mateu Enric Lladó de Palma. El mes de juny d’enguany, es traslladarà, provisionalment, mentre durin les obres, a l’antiga seu dels serveis centrals del SOIB, ubicada al polígon de Son Castelló. L’oficina reformada podria estar operativa el mes de gener de 2024.

D’altra banda, enguany també es licitaran les obres de la nova oficina d’Orientació, Emprenedoria i Acompanyament i Innovació per a l’Ocupació (COE), que amb el finançament dels fons MRR constituirà un referent per al disseny d’accions innovadores, avaluació de les metodologies i serveis d’orientació i intermediació, identificació i promoció de bones pràctiques, identificació de necessitats i formació especialitzada del personal d’orientació i intermediació.