LOGO CAIB
17 juliol 2020 Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER VALOR DE 34.791 € CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER VALOR DE 34.791 €

\ S’han contractat serveis de bugaderia i recollida de residus

\ També inclou l’adquisició de bates sanitàries per a l’Àrea de Salut de Menorca

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament i serveis a càrrec del Servei de Salut per valor de 34.791 €. Es tracta de la contractació dels serveis de bugaderia, recollida de residus i el subministrament de bates sanitàries. Aquestes contractacions són per a l’Hospital Comarcal d’Inca i per a l’Àrea de Salut de Menorca.

Totes aquestes contractacions d’emergència han estat relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats equips i serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

Concretament, les contractacions d'emergència són les següents:

        1. Adquisicions i contractacions corresponents a l’Àrea de Salut de Menorca

          - Adquisició de bates sanitàries, per l’import de 15.275 €.

          - Contractació del servei de recollida de residus, per l’import de 1.185 €.

        2. Contractació d’un servei de bugaderia per a l’Hospital Comarcal d’Inca, per l’import de 18.331 €.

El passat mes de març el Consell de Govern va aprovar l'Acord de mesures que s’han d’adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d'emergència.