17 maig 2021 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

COVID-19:CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA A CÀRREC DEL SERVEI DE SALUT I DE GSAIB PER 5,5 M € CConsell de Govern

COVID-19:CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA A CÀRREC DEL SERVEI DE SALUT I DE GSAIB PER 5,5 M €

\ Destaca la realització de proves per diagnosticar la COVID-19 als residents balears procedents de la Península

\ Aquestes contractacions es financen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

 

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament a càrrec del Servei de Salut i de Gestió Sanitària Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) per un valor de 5.594.212 €. Aquestes contractacions responen a la necessitat de disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

Les contractacions són les següents:

1. Contractacions i adquisicions corresponents al Servei de Salut, per un import total de 5.472.228 €:

a) Servei de neteja per al punt de vaccinació habilitat al recinte de l’antic Hospital Universitari Son Dureta amb l’empresa Contractació Integral de Serveis de Neteja, SA, per un import de 54.000 €.

b) Servei de seguretat per al punt de vaccinació habilitat al recinte de l’antic Hospital Universitari Son Dureta amb l’empresa Touristic Advice Services, per un import de 48.000 €.

c) Servei de realització de proves per diagnosticar la COVID-19 als residents balears que tornin a les illes procedents de la Península durant els mesos de febrer a octubre de 2021, amb l’empresa Quirón Prevención, SLU,  per un import màxim d’1.179.584 €.

d) Servei de realització de proves per diagnosticar la COVID-19 als residents balears que tornin a les illes procedents de la Península durant els mesos de febrer a octubre de 2021 amb l’empresa Gestión Hospidos SL-IMED Hospitales, per un import màxim de 107.952 €.

e) Servei de realització de proves per diagnosticar la COVID-19 als residents balears que tornin a les illes procedents de la Península durant els mesos d’abril a octubre de 2021 amb l’empresa Eurofins Megalab, SA, per un import màxim de 660.576 €.

f) S’ha contractat el subministrament d’11.461.200 guants de nitril amb l’empresa Medline International Iberia, SL, per un import d’1.203.426 €.

g) S’ha contractat el subministrament de material de laboratori per a proves COVID-19 consistent en plaques per a cultiu, film segellador, reactius, solucions, cobertes òptiques i equips d’aïllament amb l’empresa Life Technologies, SA, per un import d’1.668.790 €.

h) S’ha contractat el subministrament de material sanitari i de protecció contra la COVID-19 consistent en bates, vestits, màscares i xeringues amb l’empresa Farmadosis, SL, per un import de 549.900 €.

2. Contractacions i adquisicions corresponents a Gestió Sanitària Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) amb l’empresa Telefónica de España, SAU, per un import total de 121.984 €:

a) Servei de telefonia per al control de ports i aeroports de les Illes Balears, per un import de 110.134 €.

b) Servei de telefonia per a les funcions administratives del pla de vaccinació massiva contra la COVID-19 a les Illes Balears, per un import d’11.850 €.

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució de les ajudes europees s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.

El mes de març de 2020, el Consell de Govern va aprovar l’acord de mesures que s’havien d’adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d’emergència.