7 d’abril 2020 Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19:Educació adquirirà 3.000 chromebooks per arribar a l’alumnat amb dificultats de connectivitat NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19:Educació adquirirà 3.000 chromebooks per arribar a l’alumnat amb dificultats de connectivitat

En total s’invertiran 850.000 euros per l’adquisició dels dispositius i d’altres elements complementaris

S’accelera el Pla de digitalització amb la creació d’una plataforma que reuneix els recursos digitals a l’abast dels professorat i coordina la formació

S’impulsa la formació adaptada a tots els nivells de coneixement dels professorat de les Illes

Des de l’inici del període de suspensió de les classes presencials, com a conseqüència del COVID-19, una de les principals preocupacions del Govern ha estat arribar a tot l’alumnat i procurar no incrementar la desigualtat per la diversitat de situacions que es viuen a les famílies. Per tal de garantir que ningú no queda enrere, els centres han fet servir, des del primer moment, diferents vies com la cessió d’aparells digitals dels centres als alumnes perquè els usin a ca seva, el contacte telefònic, les xarxes de missatgeria instantània com el whatsapp i reculls de deures en format paper o en USB que s’han fet arribar a les famílies.

Paral·lelament, s’ha estat reunint informació de tots els centres educatius per conèixer el nombre exacte d’alumnes sense aparells digitals, quants d’aparells poden facilitar des dels centres i també quants d’alumnes no tenen connectivitat. Actualment, amb les dades aportades pel 80% dels centres concertats i públics de Balears i tenint en compte l’alumnat de 5è i 6è de primària, tot l’alumnat d’ESO, Batxillerat i FP, hi ha 2.193 alumnes que no tenen ordinador ni tauleta però que sí podrien fer les tasques escolars si en tinguessin i 1.751 que no tenen connexió a Internet ni terminals informàtics per fer les tasques escolars i que si podrien fer-les si en tinguessin.

En base a totes aquestes dades s’ha decidit accelerar un Pla de digitalització per respondre a les circumstàncies derivades de la situació actual. Després d’estudiar l’oferta existent i mantenir contactes amb representants de l’IBSTEAM i de l’IEDIB així com altres experts, s’ha optat per l’adquisició de 3.000 dispositius digitals chromebook, a més de les connexions, mòdems i llicències necessàries, per distribuir a l’alumnat que no té cap altra possibilitat de connexió. Aquestes noves adquisicions s’afegiran als ordinadors portàtils que els centres estan en disposició de cedir a l’alumnat.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha afirmat que “esperam que amb aquesta iniciativa la majoria d’alumnes que no tenien possibilitat d’accedir a l’ensenyament a distància puguin fer-ho en les condicions de qualitat necessàries. Per a nosaltres una prioritat en aquests temps de suspensió de l’activitat presèncial és mantenir l’equitat i protegir a l’alumnat més vulnerable”.

S’han triat els chromebooks perquè són els dispositius que fan servir més centres, per tant són bastant coneguts tant per alumnat com professorat i seran bons d’integrar als centres educatius quan es retorni a la presencialitat. Aquesta adquisició suposarà una inversió de 850.000 euros i s preveu que es comencin a distribuir a l’alumnat en acabar les vacances de setmana santa.

Per altra banda, des del Ministeri d’Educació i Formació Professional s’han remès a la Conselleria 255 targetes de dades de telefònica de 40GB per alumnat de FP i Batxillerat.

Finalment, la Conselleria s’està coordinant amb Ajuntaments i Consells per poder donar solucions a la connectivitat, com l’ampliació de la potència del servei WIFI a determinades zones per afavorir la connectivitat de les famílies, encara que també s’ha previst completar amb targetes de dades aquelles situacions en que la connexió no sigui possible d’altra manera.

L’adquisició de material també ha d’anar acompanyada de la formació corresponent per al professorat, d’entrada per a la configuració d’aquests dispositius i després per manejar els diferents programes i aplicacions que s’utilitzen amb més freqüència. Per altra banda, s’ha considerat imprescindible oferir formació a diferents nivells des del més bàsic al més avançat per la diversitat de situacions que s’han detectat a les illes i concentrar aquesta formació i tots els recursos digitals en una sola plataforma, concretament a ibsteam.caib.es. Les formacions ja s’han iniciat amb molt bona resposta.

La plataforma serà també l’indret per recollir les bones pràctiques dels centres que ja estan fent servir molt de material digital i fins i tot n’elaboren de propi per a que es pugui consultar i aprofitar per a la resta. Avui ha tengut lloc un webinar de formació bàsica al que s'han apuntat més de 400 docents (se adjunta imatge).