5 gener 2021 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: Salut intervé la residència de gent gran DomusVi Costa d’en Blanes per frenar la propagació de la COVID-19 NNota Informativa

COVID-19: Salut intervé la residència de gent gran DomusVi Costa d’en Blanes per frenar la propagació de la COVID-19

S'hi ha detectat un brot que a hores d’ara afecta 55 usuaris i 14 treballadors

La Conselleria de Salut i Consum ha ordenat la intervenció de la residència DomusVi Costa d’en Blanes després que s’hi hagi detectat un brot que a hores d’ara afecta 55 usuaris i 14 treballadors, i que en les visites successives que l'equip del Servei de Salut ha fet al centre s’hagi constatat que les mesures que ha adoptat han estat insuficients per frenar la propagació de la COVID-19.

 

Així, després de la detecció de tres professionals positius en un cribratge quinzenal, es va fer un cribratge d'urgència entre els residents i es va constatar que 55 dels 110 usuaris de la residència s’havien contagiat. Posteriorment, 11 professionals més han donat positiu i en total són 14 els treballadors.

 

Arran d'aquests resultats el Servei de Salut dels Illes Balears va decidir traslladar, amb el suport del 061, 34 usuaris positius a diferents hospitals i a la residència pont de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Queden ara altres 21 positius a la residència. També hi ha 55 usuaris aïllats per contacte estret.

 

Els usuaris d'aquesta residència varen rebre la primera dosi de la vacuna de la COVID-19 el dia 30 de desembre. No obstant això, cal remarcar que la immunitat no s'aconsegueix fins a una setmana després de rebre la segona dosi, la qual es posa al cap de 21 dies de la primera. D'aquí la importància d’anar alerta i complir totes les mesures preventives.

 

Des del primer moment, professionals de la Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat han desplaçat a la residència per avaluar la situació de les persones afectades i garantir una assistència adequada, així com per donar suport a la direcció en la implementació del pla de contingència i en la sectorització del centre, per posar en marxa circuits d'atenció i per dur a terme formació in situ als treballadors, sobretot pel que fa a l’ús d’equips de protecció individual, desenvolupament de nous circuits, delimitació de zones netes i brutes, etc.

 

Així mateix, la Conselleria de Salut i Consum ha considerat oportú dictar una resolució per intervenir, durant 20 dies, el control de la gestió sanitària assistencial en relació amb tots els processos relacionats amb la COVID-19 del centre de serveis socials de caràcter residencial.

 

Igualment, com és habitual en aquests casos, s’ha designat una coordinadora sanitària, les funcions de la qual són controlar, coordinar i dirigir l’activitat assistencial sanitària del centre, així com també de l’equip de personal de la residència i, si s’escau, el que assigni el Servei de Salut de les Illes Balears.

 

A partir d’ara, el personal, l'equip directiu i la titularitat d'aquest centre, així com els mateixos residents, es regiran per les instruccions, ordres i disposicions de la coordinadora en els processos relacionats amb la COVID-19.

 

Des del principi de la pandèmia, l’equip de coordinació sociosanitària —format per directius dels consells insulars de Menorca, Eivissa, Formentera, l’IMAS i les conselleries de Serveis Socials i Esports i de Salut i Consum— fa un seguiment diari de la situació en els centres, que han de disposar d'un pla de contingència i complir-lo.

 

Cal recordar que el Govern ha intervingut 13 residències per a gent gran des de l'inici de la pandèmia. Durant la segona onada han estat Bell Entorn, Sèniors Inca (dues vegades), DomusVi Can Carbonell, DomusVi Santanyí, la residència de l'Hospital de Llevant, la residència Reina Sofia (Eivissa), Es Ramal (Menorca), Sant Lluís (Menorca), Sèniors Pollença i DomusVi Alcúdia i DomusVi Costa d’en Blanes. Durant la primera onada varen ser Oasis i DomusVi Palma.

 

Així mateix ha intervingut fins al moment tres residències de persones amb discapacitat, les tres durant la segona onada: Amadiba 325, Sa Nova Residència del Patronat Joan XXIII (Inca) i Vuit Vents (Aspace).

 

Actualment, a més de la residència de Costa d’en Blanes, romanen intervingudes Sèniors Pollença, Sèniors Inca i DomusVi Santanyí.