31 maig 2022 <10aL>Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

El Govern identifica una nova víctima de la fossa de Porreres: Miquel Cabot Dolç NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern identifica una nova víctima de la fossa de Porreres: Miquel Cabot Dolç

Natural de Santa Maria del Camí, tenia 30 anys, era picapedrer i pertanyia al Partit Socialista. El varen treure de Can Mir el 15 de gener de 1937 i fou afusellat aquell mateix dia a Porreres

L’anàlisi genètica de les restes localitzades a les fosses de Porreres dins del Segon Pla de Fosses del Govern ha permès la identificació d’una nova víctima. Es tracta de Miquel Cabot Dolç, natural de Santa Maria del Camí i membre del Partit Socialista, les restes del qual varen ser localitzades a la fossa número onze del cementeri municipal.

Segons l’informe d’identificació biològica realitzat pel laboratori BIOMICs de la Universitat del País Basc (Vitòria-Gasteiz), la identificació s’ha dut a terme a través de STR autosònics d’una mostra òssia de les restes que ha estat comparada amb una mostra d’ADN d’un familiar directe, donant com a resultat una identificació positiva.

Les restes de Miquel Cabot varen ser localitzades el febrer de 2021 a partir dels treballs que va dur a terme l’equip tècnic de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dins la segona fase d’excavacions i exhumacions de les fosses del cementeri municipal de Porreres, inclosa en el Pla de Fosses 2018-2019 aprovat per la Comissió Tècnica de Fosses i Desapareguts del Govern de les Illes Balears.

Foren trobats a la fossa número onze, intacta sota el bloc de nínxols, que disposava de dos nivells i en la qual es van localitzar un total de dotze individus: tres a la part superior i nou a la inferior.

La seva identificació se suma a les de Miquel Pasqual Quetglas, Bartolomé Matas Alemany i Jordi Colom Estarellas, localitzats també a la fossa número onze i identificats el passat mes d’octubre; i a la d’Antoni Company Oliver, localitzat a la fossa número dotze i identificat el gener d’aquest mateix any.

Dinou identificacions a Porreres

Al cementeri de Porreres, el Govern de les Illes Balears ha impulsat diverses campanyes d’excavacions i exhumacions que han permès recuperar un total de 114 víctimes de la repressió franquista —49 recuperades en la campanya de l’any 2016, de la qual fou promotora l’associació Memòria de Mallorca, i 65 durant les darreres excavacions, realitzades per Aranzadi entre febrer i març del 2021—.

D’aquestes, 14 víctimes varen ser identificades i retornades a les seves famílies a partir dels treballs realitzats l’any 2016. La segona intervenció, duta a terme l’any 2021, suma a hores d’ara cinc identificacions més.

Fins avui, a les Illes Balears s’han pogut recuperar en total les restes de 220 persones assassinades durant la Guerra Civil i el franquisme, de les quals ja s’han identificat 39, amb Miquel Cabot, i s’han retornat 35 a les seves famílies.

Miquel Cabot Dolç

De malnom, en Bergantet. Natural de Santa Maria del Camí, era casat. Picapedrer de professió. Pertanyia al Partit Socialista i fou membre de la comissió gestora de l’Ajuntament. Fou tret de la presó de Can Mir el 15 de gener de 1937 i l’afusellaren aquell mateix dia a Porreres.